Vest Maritime tilbyr tjenester og produkter innen shipping og akvakultur.

Erfaring innen områder:

    • Bemanning
    • Båt-teknisk oppfølging
    • Oppfølging og planlegging av verksted opphold
    • ISM/Sikkerhetsstyringssystem og vedlikeholdssystem for båt og kontor
    • Koordinering og utvikling av ensileringssystem for dødfisk innen akvakultur.

Målsetningen til Vest Maritime er å bidra med kreative og innovative løsninger, produkter, samt faglige gode tjenester.