Vest Maritime tilbyr tjenester og produkter innen shipping og akvakultur.

Erfaring innen ansvarsområdene:

  • Bemanning
  • Båt-teknisk oppfølging
  • Oppfølging og planlegging av verksted opphold
  • ISM/Sikkerhetsstyringssytem og vedlikeholdssystem for båt og kontor
  • Koordinering og utvikling av ensilerings system for dødfisk innen akvakultur.

Målsetningen til Vest Maritime er å bidra med kreative og innovative løsninger, samt faglig gode tjenester.